Zeer voortvarend ging ze aan de slag, als een zalm tegen de stroom in, wars van alle tegenargumenten wilde zij, gedeputeerde Anne-Marie Spierings de noodzakelijke fusie van Nuenen en Eindhoven tot stand brengen. Het zou honderd jaar na de eerste grote annexatie stap één zijn in een totaal plan alle randgemeenten van de stad samen te voegen met de gemeente Eindhoven.

Tot het nieuws naar buiten kwam dat nog niet gepubliceerde beleidswijzigingen van de minister weleens roet in het eten kunnen gooien, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Voor mijn gevoel had Anne-Marie Spierings de regie goed in

Lees verder...

Groot Eindhoven; één regio, één bestuur