GR2018! Nuenen; zelfstandig of Eindhoven?

GR2018! Nuenen; zelfstandig of Eindhoven?

De rook is weer opgetrokken, de stemmen zijn geteld, de winnaars hebben een kater, de verliezers ook maar die likken vooral hun wonden. De rozen, speldjes, stickers en vooral de folders kunnen de kliko in. Kortom; gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijk was de verwachting dat met name de lokale partijen, net als 4 jaar geleden, weer een flinke winst zouden gaan boeken. Met een groei van 15 procent is die voorspelling wel uitgekomen. In Nuenen heeft ruim 40 procent van de kiezer lokaal gestemd. Dat is overigens nog steeds aanmerkelijk minder dan in de gloriedagen toen 60 procent van de Nuenense inwoners haar stem gaf aan een lokale partij. Het is wel een lichte stijging t.o.v 2014 toen de teller bleef staan op 37 procent. De groei in Nuenen is dus blijven steken op 8 procent.
In Nuenen is met ruim 28 procent W70 de grootste partij gebleven. Bij de verkiezingen van 2014 was dat nog 19 procent. De winst van W70 zit voor een groot deel in de verschuiving van de lokale kiezer.
De winst van 7 naar 10 procent van Groen Links is vooral het resultaat van het “Klaver effect”. De houdbaarheid ervan moet nog gaan blijken. Aan de linkerkant laat de PvdA in tegenstelling tot het landelijk beeld een stijging zien van 2 procent en heeft de SP een landelijk probleem want ook in Nuenen is aantal stemmen flink gedaald.
Bij de traditionele landelijke partijen zet de VVD de groei voort, staat de CDA landelijk nog op de 2e plaats en levert zij in Nuenen één procent in en heeft D66 een tik op de vingers gekregen. Met andere woorden; kijkend naar de landelijke resultaten geeft de uitslag in Nuenen los van de lokale onderwerpen een vergelijkbaar beeld. Heeft het thema herindeling dan geen rol gespeeld bij de kiezer? Ja, dat heeft het wel maar niet zo groot als men ons wil doen geloven.

Ik loop al wat langer mee om te weten dat elke lijsttrekker de uitslag in zijn of haar voordeel vertaalt. W70 was er als de kippen bij om te stellen dat Nuenen met deze uitslag “Nee” zegt tegen de herindeling bij Eindhoven. Groen Links sloot zich bij de woorden van de SP aan dat de verkiezing een strijd over de herindeling is geworden en lokale onderwerpen geen rol hebben gespeeld. Het CDA noemde de verkiezing zelfs een verkapt referendum over de herindeling. Niets is minder waar, maar het bespelen van de kiezer is in een volgende fase terecht gekomen.
Ook het comité Nuenen zelfstandig kwam met de conclusie dat het dorp tegen een fusie is. De provincie kwam met een kort en bondig antwoord; “de uitkomst van de raadsverkiezingen in Nuenen is voor de provincie Noord-Brabant geen reden om van gedachte te veranderen over opheffing van de gemeente”.

W70, hardvochtig tegenstander van een samenvoeging van Nuenen bij Eindhoven, heeft geen enkel middel geschuwd teneinde haar doel te bereiken. Het heiligt de middelen zullen ze bij W70 hebben gedacht en zo werd de kiezer bestookt met overdreven reacties, halve waarheden, verkeerde aannames en bovenal leugens.
Hoever ben je gezakt als je in een huis aan huis folder durft te schrijven dat je alleen bij een zelfstandig Nuenen een goed verenigingsleven en een sociaal kloppend hart in stand houdt? Maar als je vóór annexatie bent te maken krijgt met meer bureaucratie, hogere en meer nieuwbouw en tientallen miljoenen tekort. Men vergeet er gemakshalve bij te vermelden dat dit een tekort is op een totale begroting van 1 miljard euro.

Als grootste partij mag W70 het voortouw nemen in de coalitie besprekingen. De voorkeur zal waarschijnlijk uitgaan naar de partijen die t.a.v. de herindeling een duidelijk “Nee” hebben laten horen. W70 gaat nu weliswaar met de VVD aan tafel zitten, maar is dit een proforma gesprek – de VVD is namelijk een groot voorstander van samenvoeging bij Eindhoven – of heeft W70 serieus de intentie samen met de VVD een coalitie te vormen? We zullen zien!
De regie m.b.t. de zelfstandigheid is Nuenen al helemaal kwijt. Gedeputeerde Anne Marie Spierings heeft vol ingezet op samenvoeging met Eindhoven. Je kunt er van uitgaan dat zij niet zo maar haar hoofd op het hakblok legt en dat zij de volle rugdekking van Den Haag heeft. Nuenen gaat dus zonder meer naar Eindhoven, dat staat als een paal boven water. In Son en Breugel hebben ze dit heel goed begrepen. Samengaan met Nuenen betekent meegesleurd worden naar Eindhoven.

Nu de regio, Brainport Eindhoven zich heeft ontpopt als de 2e economie van Nederland vraagt dat bestuurlijk gezien ook een andere inrichting. Van agglomeratie naar SRE en dan nu de metropoolregio Eindhoven, de bestuurlijke samenwerking tussen 21 gemeenten met allen hun eigen belangen. Het zijn stuk voor stuk gedrochten die een rem zijn op de verdere ontwikkeling van de regio. Bovendien is door de vele samenwerkingsverbanden waarin besluiten worden genomen de democratische legitimatie ver te zoeken. Als raadslid c.q. kiezer heb je weinig tot geen invloed op die besluitvorming. De regio vraagt een bestuur met slagkracht door daadkracht die de gezamenlijke belangen van alle inwoners in de regio tot hun recht laten komen in de democratische besluitvormingsprocessen.

In de discussie; moet Nuenen (en alle andere randgemeenten) samengevoegd worden met Eindhoven hoop ik dat iedere inwoner zelf eens gaat nadenken over de bestuurlijke toekomst van de regio en niet vervalt in het klakkeloos nakakelen van domme verkiezingsretoriek van sommige politici. Stel jezelf eens de vraag of je (voldoende) invloed hebt bij regionale vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, bereikbaarheid of veiligheid? Nu houdt die invloed op bij de brug over de Dommel.

Als het aan mij ligt gaan wij in 2019 wederom naar de stembus en kiezen we een nieuwe gemeenteraad voor een nieuw Groot Eindhoven en als de verschillende politieke partijen in Nuenen slim zijn vormen ze dan samen één grote Nuenense partij.

deel dit bericht op: