De kinderen van VV Bladella voetballen weer.

De kinderen van VV Bladella voetballen weer.

Voetbalvereniging Bladella uit Bladel heeft afgelopen week ongewild kennis gemaakt met de snelheid van de sociale media. Een ouder die het niet eens is met het royement van haar zoontje zocht de publiciteit en voor ze dit bij Bladella goed en wel door hadden, waren ze al trending topic. Ook wij reageerde in eerste instantie met de vraag of het bestuur haar beslissing wilde heroverwegen, want kinderen royeren omdat ze niet voldoende lootjes hebben verkocht gaat ons ook te ver. Ook de KNVB is die mening toegedaan getuige de reactie van hen. Kinderen moeten kunnen voetballen en problemen los je maar op een andere wijze op. Helder, maar het bestuur van Bladella was echter niet van plan haar besluit terug te draaien en voelde zich gesterkt door de Algemene Ledenvergadering. Later kreeg het zelfs bijval van collega voetbalverenigingen en enkele sponsoren. De stellingen waren ingenomen en partijen stonden letterlijk met de hakken in het zand. Eenieder die bij Bladella iets werd gevraagd, had wel een verhaal en niet alles was eensluidend. Bij de vereniging had direct het zgn. Pieter Storms protocol in werking moeten treden. Eén woordvoerder die de regie heeft over alle communicatie. Het dreigde zelfs volledig uit de hand te lopen. Zowel bij de vereniging als bij de ouders zijn mensen bedreigd. Ook al is dit niet serieus bedoeld, het heeft altijd een impact. In een kleine gemeenschap als Bladel zal dit nog wel enige tijd na-ijlen.

Over het onderwerp zelf, lootjes verkopen om zo de contributie laag te houden kun je van mening verschillen, maar als je van de ouders tevens verwacht dat zij het tekort tot 25 euro aanvullen kan dit toch gezien worden als een verkapte contributie verhoging. Het bestuur had er wellicht beter aan gedaan met een goed onderbouwd verhaal de contributie in een of meerdere stappen te verhogen naar 150 euro. Voor € 12,50 per maand voetbalen is overigens een acceptabel bedrag. Je dient draagvlak te creëren en met name bij de ouders van de jeugdleden. Die zijn, zo bleek uit een reactie van een ouder, hierin in het geheel niet gekend. Zij hebben geen toegang, laat staan stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Een besluit zoals dat genomen is t.a.v. de lootjesverkoop is dan, ook al is het een aantal jaar geleden genomen, bij voorbaat gedoemd te mislukken. Voorgaande jaren hebben veel ouders het verschil telkens bijgelegd om “geen gezeik te krijgen”. Voor vier ouders was dit jaar de maat vol en is men de confrontatie aangegaan.

Duidelijk werd dat het werkelijke probleem bij Bladella, het hebben van onvoldoende vrijwilligers is. De onvrede die bestond over de verplichte lootjesverkoop kan goed een van de oorzaken zijn dat ouders zich minder geroepen voelen zich in te gaan zetten als vrijwilliger. Hier zal het bestuur de hand in eigen boezem moeten steken. Men zal creatiever moeten worden teneinde ook de ouders te motiveren een rol in de vereniging te spelen. Je zult ouders mee moeten nemen in het reilen en zeilen van de vereniging. Dat houdt tevens in dat zij ook een stem krijgen in de Algemene Ledenvergadering. De kern van een vereniging zijn de mensen die tezamen de vereniging vormen en dan moet je zeker niet meer dan de helft uitsluiten bij de besluitvorming van het te voeren beleid.
Voor jeugdleden die zich actief voor de vereniging zouden willen inzetten kun je een beloningsmodel opzetten. Dit moet wel in verhouding staan met de uurtarieven die bijvoorbeeld AH en Jumbo betalen aan 15 tot 18 jarigen. Op deze wijze kun je met name de jeugd binden aan de vereniging. Voor ouders moet duidelijk zijn dat zij de verantwoordelijkheid hebben voor de breedteteams van hun kinderen. Zij dienen zorg te dragen voor bijvoorbeeld coaching en begeleiding van het team en alles wat daarmee samenhangt. Daar staat uiteraard geen vergoeding tegenover.

Een vereniging is geen kinderopvang. Natuurlijk, er zullen altijd ouders zijn die hun kinderen ’s morgens afzetten en laat in de middag weer ophalen. Daar zullen zij wel een reden voor hebben. Ook in mijn tijd gebeurde dit al, zij het dat wij zelf naar de club fietste en daar de hele dag bleven. Maar is dat een probleem? Laat kinderen de hele dag op het sportveld verblijven, het is nog gezond ook. We moeten hier minder krampachtig mee omgaan.

Voor Bladella is de storm weer gaan liggen, maar er ligt wel werk voor ze. Vandaag las ik in de krant dat club en ouders het geschil hebben bijgelegd en de kinderen weer dat kunnen doen wat ze graag doen en waarvoor ze lid zijn geworden bij Bladella; voetballen!

deel dit bericht op: